Kiezen voor begeleid wonen of een verpleeghuis?

« Terug Start

Begeleid wonen: wat houdt dit in en voor wie is dit bedoeld?

Gepost op

In Nederland bestaan er diverse vormen van wonen onder begeleiding, zoals begeleid en beschermd wonen. Voor wie zijn deze woonvormen eigenlijk bedoeld? En wat zijn de belangrijkste verschillen tussen beide woonvarianten?

Wonen onder begeleiding of onder bescherming

Het fenomeen begeleid wonen bestaat in Nederland al decennialang en is in het leven geroepen voor mensen die niet volledig zelfstandig kunnen wonen. Deze kwetsbare mensen krijgen een eigen kamer of woning en worden dan bij bepaalde activiteiten geholpen (zoals koken of boodschappen halen), krijgen coaching (bijvoorbeeld op financieel vlak) en persoonlijk advies (denk aan persoonlijke verzorging). Meestal wordt de begeleiding voor enkele uren per dag of enkele uren per week ingepland. De begeleidingsduur is daarbij afhankelijk van de zorgbehoefte van de bewoner die wordt begeleid. Vaak worden er bepaalde doelen en plannen opgesteld, om iemand te helpen zich verder te ontwikkelen. Uiteindelijk is het doel, als dat binnen de mogelijkheden ligt, om iemand volledig zelfstandig te laten wonen. Naast begeleide woonvormen is er nog het zogenoemde beschermd wonen. Dit zijn woonvormen waarbij er sprake is van 24 uurs-begeleiding. Vaak wonen er meerdere mensen in één gebouw die te kampen hebben met meerdere problemen en diagnoses tegelijk. Hierbij kan gedacht worden aan psychische problemen, zware autistische beperkingen, handicaps of verslavingen.

Voor wie is een begeleidende woonvorm bedoeld en hoe werkt dit?

Vormen van begeleid wonen zijn gericht op personen die een tijdje, in principe maximaal twee jaar, extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Begeleidende woonvormen worden doorgaans aangeboden aan jongeren vanaf 16 of 18 jaar, (ex) gedetineerden, jonge gezinnen en ex-daklozen. Ze krijgen een duwtje in de rug om zelfstandig te worden, maar daar staat meestal wel iets tegenover. Zo wordt van mensen die in een begeleide woonvorm zitten verwacht dat ze aan dagactiviteiten doen of een studie volgen. Verder zijn begeleide woonvormen vaak in panden gesitueerd met meerdere bewoners. Van de bewoners wordt dan verwacht dat ze (eventueel met hulp van een begeleider) huishoudelijke taken uitvoeren, zoals koken, de was doen, schoonmaken of andere taken.

Wie komen er voor het beschermd wonen in aanmerking?

Beschermde woonvormen, dus met de hele dag begeleiders in de buurt, is bedoeld voor kwetsbare mensen vanaf 16 jaar die de hele dag moeten kunnen terugvallen op een begeleider. Bij beschermd wonen wordt er altijd planmatig gewerkt, door het opstellen en evalueren van (tussentijdse) doelen. Dit gebeurt in overleg met familieleden, bekenden of vrienden van de betreffende bewoner. Het streven is om, als dat mogelijk is, naar meer zelfstandigheid toe te werken. Personen die beschermd wonen worden doorgaans te werk gesteld bij dagbestedingen of werken onder begeleiding.


Delen